Radcy prawni

Trzon kancelarii tworzą radcowie prawni, którzy dzięki swojej wszechstronnej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu zapewniają kompleksowe doradztwo prawne związane z działalnością gospodarczą. Kancelaria współpracuje również z zaufanymi specjalistami spoza naszego zespołu: notariuszami, rzecznikami patentowymi i doradcami podatkowymi oraz komornikami. Zespół kancelarii współpracuje ze sobą w rozwiązywaniu problemów prawnych, dzieli się ze sobą zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Współpraca przekłada się na osiągane przez nas rezultaty i jest źródłem zadowolenia naszych Klientów.

Radca prawny

Łukasz Szulik

Mecenas Łukasz Szulik ukończył studia magisterskie dzienne na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studia podyplomowe na kierunku Prawo i postępowanie podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Radca prawny od 2011 r.

Specjalizacja

Mecenas Szulik specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w szczególności prowadzących działalność w takich dziedzinach jak budownictwo, w tym drogowe, kubaturowe, mieszkaniowe, transport, spedycja i logistyka, obrót nieruchomościami, sektor IT, w tym projektowanie i wdrażanie rozwiązań i systemów informatycznych, wykonawstwo instalacji przemysłowych, sanitarnych i technologicznych, przemysł stoczniowy, finanse, księgowość i doradztwo podatkowe, obrót wierzytelnościami, faktoring i leasing, praca tymczasowa i pośrednictwo pracy, zatrudnianie cudzoziemców, produkcja i sprzedaż wyrobów medycznych. Doradza klientom w procesach inwestycyjnych, w tym realizowanych w oparciu o przepisy zamówień publicznych i warunki FIDIC. W ramach prowadzonej praktyki prowadzi spory sądowe z bankami, w których reprezentuje m. in. klientów Kancelarii, którzy zawarli umowy indeksowane lub waloryzowane w oparciu o kurs walut obcych (franki, Euro). Mecenas Szulik reprezentuje również osoby poszkodowane w ramach błędów medycznych.

Radca prawny

Dawid Puszcz

Mecenas Dawid Puszcz ukończył studia magisterskie dzienne na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie uzyskał Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz został wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Słupsku. Radca prawny od 2017 r.

Specjalizacja

Mecenas Puszcz specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, w tym w szczególności prowadzących działalność w takich dziedzinach jak transport, spedycja i logistyka, sektor IT, w tym projektowanie i wdrażanie rozwiązań i systemów informatycznych, wykonawstwo instalacji przemysłowych, sanitarnych i technologicznych, budownictwo, w tym drogowe, kubaturowe, mieszkaniowe, produkcja i sprzedaż wyrobów medycznych. Mecenas Puszcz na co dzień zajmuje się prawem administracyjnym oraz cywilnym, w tym reprezentuje w sporach sądowych. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się także wdrażaniem i nadzorowaniem nad prawidłowym stosowaniem RODO.