Pozwy i prowadzenie
spraw sądowych

W trakcie prowadzenia biznesu w końcu przychodzi moment, w którym nie uda nam się załatwić sprawy w sposób polubowny i konieczne stanie się skierowanie sprawy na drogę sądową i napisać pozew. Powodów tego stanu rzeczy może być wiele – począwszy od wadliwej konstrukcji umowy, poprzez spory co do treści stosunku prawnego, na nieuczciwości kontrahenta kończąc. Niezależnie od tego jaka jest przyczyna konieczności rozwiązania sprawy w sądzie, ważne jest by powierzyć jej prowadzenie profesjonalistom.

Motto naszej kancelarii to prawnicy od spraw sądowych dla biznesu. Zdajemy sobie sprawę, że nie chcecie Państwo osobiście koncentrować się na sporach sądowych, lecz na rozwoju i zarządzaniu Państwa firmami.

Z tego względu oferujemy Państwu obsługę na wszystkich etapach sprawy sądowej – począwszy od etapu przesądowego (analiza sprawy i ryzyka, próby polubownego rozwiązania sporu) poprzez sporządzanie pozwu, reprezentowanie Państwa w postępowaniu, na uzyskaniu pozytywnego rozstrzygnięcia i egzekucji komorniczej kończąc.

Zdajemy sobie sprawę, że oprócz problemów zawodowych możecie mieć Państwo również problemy prywatne. W takim przypadku również możemy Państwu pomóc.

Uczestniczyliście Państwo w wypadku i chcielibyście uzyskać odszkodowanie za wyrządzoną szkodę? Napiszemy dla Państwa pozew o zapłatę. Najemca nie płaci czynszu i nie chce opuścić lokalu? Sporządzimy dla Państwa pozew o eksmisję. Występujemy w imieniu klientów i sporządzamy różne rodzaje pozwów w zależności od występującego w sprawie problemu.

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następującym zakresie:

Pozew do sądu

Sprawy o zapłatę, wydanie rzeczy, opróżnienie lokalu, zaprzestanie immisji, pozwy o ustalenie prawa, pozwy o rozwiązanie spółki i inne o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego

Prowadzenie sprawy sądowej

Prowadzimy sprawy sądowe na wszystkich etapach. Od negocjacji, poprzez pozew i założenie sprawy, poprzez reprezentację klienta w sądzie, na egzekucji komorniczej kończąc reprezentowanie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w tym budowlanego, o wykonanie umów, w sprawach windykacyjnych, korporacyjnych, w sprawach z zakresu własności intelektualnej,

Sprawy o zapłatę

Sporządzimy pozew o zapłatę, zarówno w najprostszej sprawie z niezapłaconej faktury VAT, poprzez pozew o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowanie, pozew o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, skargę pauliańską, na pozwie przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h. kończąc

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sporządzanie dla Państwa sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym, zarzuty w postępowaniu nakazowym.

Apelacja

Sporządzimy dla Państwa odwołanie od wyroku sądu I instancji, jak również inne środki zaskarżenia, w tym zażalenia, sprzeciw od nakazu zapłaty, skargę na czynności referendarza czy sprzeciw od wyroku zaocznego.

Sprawy karne

Sporządzimy dla Państwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, reprezentujemy pokrzywdzonych w sprawach karnych.