Cennik

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wspólnie z każdym Klientem przed przyjęciem zlecenia. Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Kancelarię są zróżnicowane, należne honorarium jest każdorazowo ustalane w sposób indywidualny. Wysokość honorarium ustalam przede wszystkim w oparciu o następujące kryteria:

 • rodzaj i stopień skomplikowania sprawy,
 • charakter współpracy,
 • przewidywany nakład pracy niezbędny do załatwienia sprawy,
 • wartość dochodzonego roszczenia i termin jego wykonania.

Wszystkie stawki podane przez Kancelarię naturalnie mogą być przedmiotem negocjacji. Możliwe jest również rozłożenie wynagrodzenia na raty.
Z tego też względu Kancelaria nie posiada stałego cennika za prowadzenie sprawy. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia punktem wyjściowym dla Kancelarii są stawki określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Stawki te zależą od wartości przedmiotu sprawy i kształtują się następująco:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • 500 zł – 1500 zł – 270 zł;
 • 1500 zł – 5000 zł – 900 zł;
 • 5000 zł – 10 000 zł – 1800 zł;
 • 10 000 zł – 50 000 zł – 3600 zł;
 • 50 000 zł – 200 000 zł – 5400 zł;
 • 200 000 zł – 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • 2 000 000 zł – 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Modele wynagrodzenia

Możliwe modele wynagrodzenia dla Kancelarii przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stosowane przede wszystkim w przypadku zlecania stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Przewiduje stałą miesięczną kwotę wynagrodzenia za określoną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu. Walorem tego modelu wyntagrodzenia są oferowane rabaty w stosunku do stawek godzinowych oraz stawek pobieranych przy zleceniach jednorazowych.

Wynagrodzenie kwotowe za
jednorazowe zlecenie

Model ten dotyczy wynagrodzenia ustalanego za prowadzone dla Klienta postępowania sądowe lub za dokonanie określonej czynności (sporządzenie opinii prawnej, umowy, statutu spółki, projektowanie uchwał czy protokołów).

Wynagrodzenie godzinowe

Stosowane przede wszystkim w sprawach, w których nie można przewidzieć z góry nakładu pracy. Stanowi iloczyn ustalonej stawki oraz czasu pracy. Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest od rodzaju i zakresu czynności.

„Premia za sukces”

System ten obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia zasadniczego płatnego z góry (ryczałt) i dodatkowe wynagrodzenie, którego warunkiem wypłaty jest pomyślny dla Klienta wynikiem sprawy.

Informację o stawkach wynagrodzenia można otrzymać telefonicznie pod nr tel. 792 09 07 73 lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając zapytanie na adres: kontakt@puszcz-szulik.pl. Koszt porady prawnej już od 100 zł netto.